O firmie

Gospodarstwo Rolne FAŁKOPOL powstało w kwietniu 1996 roku, na terenie byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Fałkowicach. Od tego momentu rozpoczęta działalność wiązała się z przeprowadzeniem niezbędnych modernizacji i inwestycji w celu maksymalnego wykorzystania naszego potencjału.

W obecnym momencie dysponujemy kurnikami dla niosek i odchowu piskląt wyposażonych w  technologię firmy Big Dutchman.

Dla zagwarantowania najwyższej jakości produktów pod względem smakowym, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego, pasze dla kur wytwarzane są we własnej nowoczesnej mieszalni pasz.

Cała produkcja, spełnia wszystkie normy obowiązujące w naszym kraju, i na terenie UE. Cały proces produkcji objęty jest pełnym nadzorem zootechnicznym i weterynaryjnym.

Jesteśmy zrzeszeni w 
Informacje dla konsumentów na stronie www.jedzmyjaja.pl

Zapraszamy.