Odchów kur niosek

W gospodarstwie naszym prowadzimy odchów kur ras nieśnych pod zamówienie klienta w systemie klatkowym firmy Big Dutchman - specjalizujemy się w odchowie kury rasy Lohmann Brown.

Odchów kurek odbywa się na bazie własnych mieszanek paszowych, co podnosi jakość odchowanej kurki. Cały cykl odchowu podlega pod program szczepień profilaktycznych stosowanym w naszym gospodarstwie.

Każdy odchów traktowany jest indywidualnie, program szczepień dostosowany jest do potrzeb klienta.