Ekologia - polityka jakości

Gmina Pokój, na terenie której znajduje się ferma położona jest w sercu najcenniejszych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych Opolszczyzny tzn. na obszarze Borów Stobrawskich.- 90% powierzchni gminy to obszar chroniony. Przed II Wojną Światową Pokój należał do najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych na Śląsku. Ukształtowanie terenu , łagodny klimat, bogactwo fauny i flory powoduje, że rejon charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem.

Tak jak otoczenie fermy wyróżnia się tak i my staramy się aby nasze gospodarstwo było na tle innych wyróżnikiem. Nasze produkty dają gwarancję najwyższej jakości, co wielokrotnie słyszeliśmy od naszych klientów. Cały cykl produkcyjny objęty jest pełnym nadzorem zootechnicznym, stada znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, a proces produkcji pasz, jak i zakład pakowania ma wprowadzony system HACCP. Dzięki tym działaniom nasi klienci mają pewność, ze otrzymują produkt zdrowy i o wysokich walorach smakowych. System produkcji jaj, spełnia wszystkie normy obowiązujące w naszym kraju, jak i na terenie UE.

W przyszłości planujemy realizację nowych projektów w celu dalszego rozwoju gospodarstwa.